Polskie wydanie zbioru ośmiu opowiadań Sędziego Andersona jest dostępne w Studia Lain. Historie to "Szambala", "Powody do bycia czcigodnymi", "Raport czarownic", "Syndrom Jezusa" Szatana, R'evolution "i" Protest ". Komiks zostanie wydany ze standardową i limitowaną okładką. Pojawi się na tegorocznym Festiwalu Komiksu w Łodzi. Mam okładkę "Bad" Andersona. Jest duży, piękny i błyszczący. Do osób odpowiedzialnych za to produkowanie dziękuję za tak wspaniałą prezentację.

A Polish edition of a collection of eight Judge Anderson stories is available from Studia Lain. Stories are 'Shambala,'Reasons To Be Cheeerful,The Witch Report','The Jesus Syndrome' Satan, R'evolution',and 'Protest'. The comic will be released with a standard and limited edition cover. It will appear at this year's Comic Festival in Łódź . I have the copy with the 'Bad' Anderson cover. It is big, beautiful and shiny. To the folks responsible for it production my thanks for such a grand presentation

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

The world feline relates to what type of animal?